Czas na postanowienia i przyrzeczenia

Akcja Przedsiębiorca Liczy live streaming

Akcja Przedsiębiorca liczy (właściwie dla każdego)
https://przedsiebiorca-liczy.pl/jilu-apliczy-2-0/

Piosenka Plan Finansowy do pobrania
https://andrzejfesnak.pl/piosenka-plan-finansowy-2

Pakiet Indywidulany Realno-Wirtualny
https://finanse-przedsiebiorcy.pl/jilu-pakiet-indyw-real-wirt/

Tu jest informacja o Złotej Proporcji w finansach
https://andrzejfesnak.pl/5032-jilu-zlota-proporcja-3-0

Twoja Multimedialna Encyklopedia Kredytowa:
Co musisz wiedzieć, aby kredyt był bezpieczny?
https://andrzejfesnak.pl/6592-jilu-pakiet-kredytowy-co-musisz-wiedziec-2-0

Jak masz bezpiecznie finansować samochody i zdobyć niezależność finansową?
https://fortis.moodle.org.pl/course/info.php?id=75

Sprawdź również dostępność Webinaru Finansowego – kliknij!
https://andrzejfesnak.pl/4491-jilu-webinar-k

Zapisy na konsulatcje w Finansowe
https://garusmarianna.pl/?page_id=528

Pakiet realno-wirtualny biznesowy
https://finanse-przedsiebiorcy.pl/jilu-poradnik-zloty-i-biznes/

Jeśli chcesz używać takiego narzędzie do streamingu
https://restream.io/join/andrzejfesnak

Informacja o akcji Przedsiębiorca Liczy.

Przedsiębiorca liczy…This image has an empty alt attribute; its file name is EFFP-Logo_Poland-1.jpg

to społeczna akcja edukacyjna stworzona przez
Licencjonowanych Doradców Finansowych, związanych
z Europejską Federacją Doradców Finansowych EFFP Polska.

This image has an empty alt attribute; its file name is BD-MG-AF-Zapraszamy-1024x610.pngInicjatorem akcji jest
Marianna Garus, przedsiębiorca i Licencjonowany Doradca Finansowy najwyższego stopnia European Financial Consultant, EFC®

Idea projektu powstała w  dyskusjach z innymi doradcami; dr Andrzejem Fesnakiem, EFC® oraz Bogdanem Drewnowskim, EFC®..
Także inspiracje Mentorów odegrały tu ważną rolę.  

Ten projekt edukacyjny został stworzony z myślą o ludziach przedsiębiorczych, którzy na co dzień podejmują decyzję biznesowe.  Proces podejmowania decyzji powinien odbywać się w oparciu o analizę posiadanych danych.  Gromadzenie danych do decyzji oraz umiejętność ich analizowania to proces czasochłonny, kosztowny, wymagający wiedzy eksperckiej.

Celem akcji jest rozpowszechnienie i rozpropagowanie praktycznej umiejętności analizowania zagadnień finansowych przy pomocy stosownych aplikacji: emulatora i kalkulatora finansowego HP10 BIIPlus. Dzięki tym prostym narzędziom służącym do obliczania wszystkich parametrów finansowych w czasie rzeczywistym przedsiębiorca jest w stanie wyliczyć najważniejsze elementy biznesowego życia:

 • punkt opłacalności w biznesie (BEP)
 • wewnętrzną stopę zwrotu IRR
 • nakład inwestycyjny NPV
 • poziom kosztów stałych i zmiennych
 • This image has an empty alt attribute; its file name is HP-10BII-Plus-PNG-przycięty.pngoprocentowanie
 • wpływ inflacji
 • procent składany
 • marżę i narzut i cenę
 • raty i koszty kredytu
 • całkowite koszty leasingu
 • wpływ inflacji
 • reguły prefinansowania
 • różne sposoby amortyzacji
 • wysokość skonto
 • należne odsetki

Wielu przedsiębiorców przeczytawszy takie podpunkty dostaje przysłowiowego „bólu głowy”. Wiedzą jednak, że są to kluczowe zagadnienia w biznesie.

Praktyczna umiejętność liczenia tych parametrów na wszelkie możliwe sposoby pozwoli podejmować skuteczne decyzje finansowe oraz umożliwi przedsiębiorcy dokładne obliczenia wartości skutków finansowych podejmowanych decyzji.
Firma Hewlett-Packard stworzyła do tego celu narzędzie. To finansowo-biznesowy emulator lub, jeśli ktoś woli – fizyczny kalkulator. Obydwa narzędzia służą do dokonywania takich obliczeń w czasie rzeczywistym w każdej sytuacji.  Obliczenia trwają sekundy i są bardzo proste.

Celem akcji jest przekazanie tej praktycznej umiejętności posługiwania się tym narzędziem na co dzień jak największej ilości przedsiębiorców. 

Celem akcji jest nie tylko przekazanie wiedzy finansowej, ale również wskazanie w jaki sposób zdobyte umiejętności można wykorzystać praktycznie w biznesie.

Czasy są niepewne a rzeczywistość, w której funkcjonujemy ulega coraz większym zmianom.  Jeśli przedsiębiorca nie podąża za zmianami to nie tylko stoi w miejscu, ale zaczyna się cofać, gdyż świat ucieka coraz szybciej.

Dlatego należy sobie zadać pytania:

 • Czy w obliczu nadchodzących zmian Przedsiębiorca może sobie pozwolić na bycie ignorantem ekonomicznym?

 • Czy każdego Przedsiębiorcy stać na to, aby płacić za każdą analizę skutków jego własnych decyzji finansowych?

 • Czy w każdej sytuacji Przedsiębiorca musi być uzależniony od innych, którzy ewentualnie ocenią skutki  jego decyzji finansowych?

 • Czy w świetle nadchodzących tak licznych zmian – eksperci wystarczająco wcześnie zdobędą wiedzę służącą do analizy sytuacji danego Przedsiębiorcy?

A gdyby ułatwić sobie życie i umieć samemu sobie udzielać tego typu odpowiedzi?

Czy życie przedsiębiorcy nie byłoby prostsze, gdyby jeszcze bardziej liczył na siebie?

Podejmij to wyzwanie i skorzystaj z wiedzy Licencjonowanych Doradców Finansowych kupionych wokół akcji Przedsiębiorca Liczy…

This image has an empty alt attribute; its file name is HP10BII-liczenie-maly.jpgAkcja „Przedsiębiorca Liczy….” to idea i działanie, które ma każdego Przedsiębiorcę przekształcić w niezależnego eksperta posiadającego wiedzę finansową. Przedsiębiorca ma się przekształcić w swojego własnego eksperta,  aby w każdych warunkach być w stanie udzielić odpowiedzi na najważniejsze pytanie – „Czy mi się to opłaca?”

Społeczna akcja edukacyjna „Przedsiębiorca liczy…” pokazuje, że obliczanie trwa sekundy, jest łatwi i przyjemne. A każdy Przedsiębiorca będzie mógł podjąć merytoryczną dyskusję z korporacyjnym dyrektorem finansowym.

Jeżeli chcesz brać udział,  być informowanym, mieć dostęp do aplikacji i materiałów szkoleniowych, mieć możliwość uczestniczenia w sesjach Zoom oraz konsultacjach 
zapisz się wypełniając poniższy formularz.

 
Po wypełnieniu formularza otrzymasz e-mail z dostępem do aplikacji oraz materiałów edukacyjnych.   E-mail nie zawsze jest w głównej skrzynce Pobrane. Może być w skrzynce Powiadomienia, Oferty, Społeczności a nawet wylądować w  skrzynce Spam. 
W razie problemów skontaktuj się:

+48 602  27 39 71 (dr Andrzej Fesnak, EFC®).